Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sv translation
languagecs

Pomocí tohoto návodu získáte klíče Twilio, které jsou potřeba pro použití co-browsingu v Daktele. Až získáte všechny 3 klíče, pošlete je prosím Support týmu Daktely – ti propojí váš účet na Twiliu s Daktelou.

Table of Contents
Expand
titleAccount SID

Account SID

 1. Přihlaste se na https://www.twilio.com.
 2. V postranním panelu přejděte na Programmable Video(pokud jste přihlášeni, stačí kliknout na odkaz). Otevře se stránka Overview.
 3. V pravém horním rohu klikněte na Show API Credentials.
 4. Zkopírujte Account SID a pošlete nám ho.
Expand
titleApp SID a APP Secret

App SID a APP Secret

 1. Přihlaste se na https://www.twilio.com.
 2. V postranním panelu přejděte na Programmable Video → Tools → API Keys (pokud jste přihlášeni, stačí kliknout na odkaz).
 3. Vytvořte API klíč kliknutím na tlačítko +.
 4. Zadejte jméno nového klíče.
 5. U pole Key Type vyberte Standard.
 6. Klikněte na Create API Key.
 7. Zobrazí se detaily vašeho API klíče. Zkopírujte SID a Secret pošlete nám je.

  Note
  titleImportant note

  Secret se zobrazí pouze JEDNOU. Uložte ho na bezpečném místě.


 8. Zaškrtněte pole Got it! I have saved my API Key Sid and Secret in a safe place to use in my application.

 9. Klikněte na Done.
HTML
<!-- ======================== -->
<!-- CSS for the button block -->
<style type="text/css">
.div_expand-collapse_all {
text-align:center;
font-size:.8em;
color:#EDEDED;
border-radius:.3em;
border-width:thin;
border-style:solid;
border-color:#cce9cd;
background-color:#077CC1;
position:fixed;
bottom:0;
right:0;
padding:.5em;
z-index:200;
}
.div_expand-collapse_all:before {
content:"Rozbalit nebo sbalit všechny sekce"
}
.buttons_expand-collapse_all {
font-size:.8em;
margin-top:.2em;
}
.expand-control-text {
  font-size:130%;
	color:#077CC1
}
</style>
<!-- ======================================= -->
<!-- "Expand All" and "Collapse All" buttons -->
<div class="div_expand-collapse_all"><br />
<button class="buttons_expand-collapse_all" name="expandAll" id="expandAll" type="button">Rozbalit vše</button>
<button class="buttons_expand-collapse_all" name="collapseAll" id="collapseAll" type="button">Sbalit vše</button>
</div>
<!-- =================== -->
<!-- "Expand All" script -->
<script type="text/javascript">
AJS.toInit(function() {
AJS.$('#expandAll').click(function() {
AJS.$('.expand-container').each(function() {
if (AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'none').css('opacity', '0')) {
AJS.$('.expand-control .expand-control-icon', this).addClass('expanded');
AJS.$('.expand-content', this).removeClass('expand-hidden');
AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'block');
AJS.$('.expand-content', this).css('opacity', '1');
}
});
});
});
</script>
<!-- ===================== -->
<!-- "Collapse All" script -->
<script type="text/javascript">
AJS.toInit(function() {
AJS.$('#collapseAll').click(function() {
AJS.$('.expand-container').each(function() {
if (AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'block').css('opacity', '1')) {
AJS.$('.expand-control .expand-control-icon', this).removeClass('expanded');
AJS.$('.expand-content', this).addClass('expand-hidden');
AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'none');
AJS.$('.expand-content', this).css('opacity', '0');
}
});
});
});
</script>
<script>
var expandAnchor = function() {
 var hash = decodeURIComponent(window.location.hash);
 if (hash) {
  var hashPageTitle = AJS.params.pageTitle.split(" ").join("");
  if (hash.indexOf(hashPageTitle) === -1) {
   if (jQuery.isNumeric(hashPageTitle.substring(0,1))) {
    hash = "#id-" + hashPageTitle + "-" + hash.slice(1);
   } else {
    hash = "#" + hashPageTitle + "-" + hash.slice(1);
   }
  }
  var escapedId = hash.replace(/[!"$%&'()*+,.\/:;<=>?@[\\\]^`{|}~]/g, "\\$&");
  jQuery(escapedId).parents('.expand-container').children('.expand-hidden').prev().click();
  window.location.href=hash;
 }
}
AJS.toInit(function() {
 // handle initial page load
 expandAnchor();
 // use polling because hashchange event doesn't fire for some reason
 function hashHandler(){
  this.oldHash = window.location.hash;
  this.Check;
  var that = this;
  var detect = function(){
    if(that.oldHash!=window.location.hash){
      console.log("HASH CHANGED - new has" + window.location.hash);
			expandAnchor();
      that.oldHash = window.location.hash;
    }
  };
  this.Check = setInterval(function(){ detect() }, 100);
}
var hashDetection = new hashHandler();
});
</script>