Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Sv translation
languageen

Use the Daktela Desktop App to control certain Daktela features from a dedicated always-on-top window.

You can:

Table of Contents


 Download the Daktela desktop app from App store for MacOS or Microsoft store for Windows.  Follow the installation instructions and open the app when done.


Note

The Daktela Desktop App does not substitute a software phone. We recommend using the Daktela SW Phone.
Expand
titleLog in

Log in

When you open the Daktela Desktop App, log in just like you would in your browser.

 1. Enter your user name.
 2. Enter your password
 3. Enter you Daktela URL. The format of the URL is "yourcompany.daktela.com" or similar. If you don't know your URL, ask your Supervisor or Team Leader.

Click Log In or press Enter to log in.

Note

If you are not on the daktela.com domain, you may need to load your SSL certificate into your Java library.

Expand
titleGo Ready

Go Ready

Once you have logged in, click the Go Ready button to start processing activities.
Expand
titleMake a Call

Make a Call

 1. Type a number or a CRM contact.
 2. Click the green call button.

A new tab with your call will open:

When your call is finished, close the tab. If your queue has a mandatory status, click Save button and select one from the list and click OK.
Expand
titleReceive a Call

Receive a Call

Your incoming call notification displays the customer's name or number, the queue name and activity type. Accept the call using the green button. If you have more than one device online, select which device you want to accept the call with from the drop down menu.

A new tab with your call will open:

When your call is finished, close the tab. If your queue has a mandatory status, click Save button and select one from the list and click OK.
Expand
titleAccept Other Activity Types and Open Them in Daktela

Accept Other Activity Types and Open Them in Daktela

Your incoming activity notification displays the customer's name or number, the queue name and activity type. Accept the activity using the green button.

A new tab with your activity will open:

Once you accept an activity, click Open in Daktela. A new browser tab with the activity will open. You can manage the activity there.

When your activity is finished, close the tab. If your queue has a mandatory status, select one from the list and click OK. You can close the activity the standard way in Daktela – the changes will be visible in Daktela Desktop too.
Expand
titleLog in and Out of Queues and Devices

Log in and Out of Queues and Devices

Click to open queues and devices.

Thewindow will open.

In the Queues tab, select which queues you want to log in to.

 1. Filter queues by type.

When you have selected you queues, click Ok or go to the Devices tab to select your devices.


In the Devices tab, select your devices or set up call forwarding.

 1. Select a device from the dropdown list.
 2. Log out of device. You cannot log out of devices with a lock.
 3. Log in to the selected device.
 4. If you want to forward your calls, enter the forwarding number.
 5. Activate call forwarding. The Save button will turn into a Delete button. Click it to deactivate call forwarding.

When you have selected your devices and/or set up call forwarding, click Ok.
Expand
titleSelect a Pause

Select a Pause

 1. Click  to open a dropdown list with available pauses.
 2. Select a pause. Some pauses are started automatically – you cannot select them.

To end your pause, click on the pause name and select No pause from the dropdown list.
Expand
titleSwitch to Unready, Log Out, Exit

Switch to Unready, Log Out, Exit

Click and select:

 • Switch to unready to stop processing activities.
 • Log out to log out of Daktela.

Note
titleWarning!

If you exit the app without first switching to unready or logging out, you will remain in the state you were in before exiting the app.

HTML
<!-- ======================== -->
<!-- CSS for the button block -->
<style type="text/css">
.div_expand-collapse_all {
text-align:center;
font-size:.8em;
color:#EDEDED;
border-radius:.3em;
border-width:thin;
border-style:solid;
border-color:#cce9cd;
background-color:#077CC1;
position:fixed;
bottom:0;
right:0;
padding:.5em;
z-index:200;
}
.div_expand-collapse_all:before {
content:"Expand or collapse all sections"
}
.buttons_expand-collapse_all {
font-size:.8em;
margin-top:.2em;
}
.expand-control-text {
  font-size:130%;
	color:#077CC1
}
</style>
<!-- ======================================= -->
<!-- "Expand All" and "Collapse All" buttons -->
<div class="div_expand-collapse_all"><br />
<button class="buttons_expand-collapse_all" name="expandAll" id="expandAll" type="button">Expand All</button>
<button class="buttons_expand-collapse_all" name="collapseAll" id="collapseAll" type="button">Collapse All</button>
</div>
<!-- =================== -->
<!-- "Expand All" script -->
<script type="text/javascript">
AJS.toInit(function() {
AJS.$('#expandAll').click(function() {
AJS.$('.expand-container').each(function() {
if (AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'none').css('opacity', '0')) {
AJS.$('.expand-control .expand-control-icon', this).addClass('expanded');
AJS.$('.expand-content', this).removeClass('expand-hidden');
AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'block');
AJS.$('.expand-content', this).css('opacity', '1');
}
});
});
});
</script>
<!-- ===================== -->
<!-- "Collapse All" script -->
<script type="text/javascript">
AJS.toInit(function() {
AJS.$('#collapseAll').click(function() {
AJS.$('.expand-container').each(function() {
if (AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'block').css('opacity', '1')) {
AJS.$('.expand-control .expand-control-icon', this).removeClass('expanded');
AJS.$('.expand-content', this).addClass('expand-hidden');
AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'none');
AJS.$('.expand-content', this).css('opacity', '0');
}
});
});
});
</script>
<script>
var expandAnchor = function() {
 var hash = decodeURIComponent(window.location.hash);
 if (hash) {
  var hashPageTitle = AJS.params.pageTitle.split(" ").join("");
  if (hash.indexOf(hashPageTitle) === -1) {
   if (jQuery.isNumeric(hashPageTitle.substring(0,1))) {
    hash = "#id-" + hashPageTitle + "-" + hash.slice(1);
   } else {
    hash = "#" + hashPageTitle + "-" + hash.slice(1);
   }
  }
  var escapedId = hash.replace(/[!"$%&'()*+,.\/:;<=>?@[\\\]^`{|}~]/g, "\\$&");
  jQuery(escapedId).parents('.expand-container').children('.expand-hidden').prev().click();
  window.location.href=hash;
 }
}
AJS.toInit(function() {
 // handle initial page load
 expandAnchor();
 // use polling because hashchange event doesn't fire for some reason
 function hashHandler(){
  this.oldHash = window.location.hash;
  this.Check;
  var that = this;
  var detect = function(){
    if(that.oldHash!=window.location.hash){
      console.log("HASH CHANGED - new has" + window.location.hash);
			expandAnchor();
      that.oldHash = window.location.hash;
    }
  };
  this.Check = setInterval(function(){ detect() }, 100);
}
var hashDetection = new hashHandler();
});
</script>
Sv translation
languagecs

V aplikaci Daktela Desktop lze ovládat některé funkce Daktely z dedikovaného okna, které je vždy navrchu.

Můžete:

Table of Contents


Stáhněte si  aplikaci z Microsoft store pro Windows nebo App store pro MacOS. Po instalaci si aplikaci otevřete.


Note

Aplikace Daktela Desktop nenahrazuje softwarový telefon. Doporučujeme ji používat se softwarovým telefonem Daktela.
Expand
titlePřihlásit se

Přihlásit se

Po otevření aplikace Daktela Desktop se přihlaste stejným způsobem jako v prohlížeči.

 1. Zadejte svoje uživatelské jméno.
 2. Zadejte svoje heslo.
 3. Zadejte URL vaší instance Daktely. Formát je např. "vasefirma.daktela.com". Pokud svou adresu neznáte, zeptejte se svého teamleadera nebo administrátora.

Pro přihlášení klikněte na tlačítko Přihlásit nebo stiskněte Enter.

Note

Není-li vaše ústředna na doméně daktela.com, v případě potřeby je nutné nahrát váš SSL certifikát do vaší Java knihovny.

Expand
titlePřipojit

Připojit

Po přihlášení můžete začít zpracovávat aktivity kliknutím na červené kolečko.
Expand
titleZahájit hovor

Zahájit hovor

 1. Zadejte telefonní číslo nebo kontakt ze CRM.
 2. Klikněte na zelené tlačítko s telefonem pro zahájení hovoru.

Otevře se nová karta s hovorem:

Po skončení hovoru kartu zavřete. Pokud má daná fronta povinný status, vyberte ho ze seznamu a klikněte na tlačítko Ok.
Expand
titlePřijmout hovor

Přijmout hovor

Notifikace příchozího hovoru zobrazuje jméno nebo číslo zákazníka, název fronty a typ aktivity. Hovor přijměte pomocí zeleného tlačítka. Pokud jste přihlášení do více zařízení, zvolte z rozbalovacího seznamu to zařízení, na kterém chcete hovor přijmout.

Otevře se nová karta s hovorem:

Po skončení hovoru kartu zavřete. Pokud má daná fronta povinný status, vyberte ho ze seznamu a klikněte na tlačítko Ok.
Expand
titlePřijmout další typy aktivit a otevřít je v Daktele

Přijmout další typy aktivit a otevřít je v Daktele

Notifikace příchozí aktivity zobrazuje jméno nebo číslo zákazníka, název fronty a typ aktivity. Aktivitu přijměte pomocí zeleného tlačítka.

Otevře se nová karta s aktivitou:

Po přijetí aktivity klikněte na tlačítko Otevřít v Daktele. Ve vašem prohlížeči se otevře nová karta s aktivitou. Tam ji můžete dále zpracovat.

Po skončení aktivity kartu zavřete. Pokud má daná fronta povinný status, vyberte ho ze seznamu a klikněte na tlačítko Ok. Aktivitu můžete ukončit i standardně v Daktele – změny se projeví i v Daktela Desktopu.
Expand
titlePřihlásit a odhlásit se z front a zařízení

Přihlásit a odhlásit se z front a zařízení

Klikněte na ikonu a vyberte Nastavení.

Otevře se okno Nastavení.

V kartě Fronty vyberte fronty, do kterých se chcete přihlásit.

 1. Filtrovat fronty dle typu.


Až vyberete všechny požadované fronty, klikněte na tlačítko Ok nebo přejděte do karty Zařízení, kde si můžete vybrat zařízení.

V kartě Zařízenívyberte svá zařízení nebo si nastavte přesměrování hovorů.

 1. Vyberte zařízení ze seznamu.
 2. Přihlásit do zařízení.
 3. Odhlásit ze zařízení. Ze zařízení se zámkem s odhlásit nemůžete.
 4. Zadejte číslo pro přesměrování hovorů.
 5. Zahájit přesměrování. Tlačítko Uložit se změní na Smazat. Klikněte na něj pro deaktivaci přesměrování.

Až vyberete všechna požadovaná zařízení nebo nastavíte přesměrování, klikněte na tlačítko Ok.
Expand
titleZahájit pauzu

Zahájit pauzu

 1. Chcete-li zobrazit seznam dostupných pauz, klikněte na .
 2. Vyberte pauzu. Některé pauzy nemůžete vybrat, protože se zapínají automaticky.

Když chcete pauzu ukončit, klikněte na Zrušit pauzu.
Expand
titleOdpojit, odhlásit, ukončit

Odpojit, odhlásit, ukončit

Klikněte na ikonu a zvolte:

 • Odpojit, pokud chcete přestat zpracovávat aktivity.
 • Odhlásit se, pokud se chcete odhlásit z Daktely.

Note
titlePozor!

Pokud aplikaci ukončíte bez předchozího odpojení nebo odhlášení, zůstanete ve stavu, v kterém jste byli před ukončením aplikace.


HTML
<!-- ======================== -->
<!-- CSS for the button block -->
<style type="text/css">
.div_expand-collapse_all {
text-align:center;
font-size:.8em;
color:#EDEDED;
border-radius:.3em;
border-width:thin;
border-style:solid;
border-color:#cce9cd;
background-color:#077CC1;
position:fixed;
bottom:0;
right:0;
padding:.5em;
z-index:200;
}
.div_expand-collapse_all:before {
content:"Rozbalit nebo sbalit všechny sekce"
}
.buttons_expand-collapse_all {
font-size:.8em;
margin-top:.2em;
}
.expand-control-text {
  font-size:130%;
	color:#077CC1
}
</style>
<!-- ======================================= -->
<!-- "Expand All" and "Collapse All" buttons -->
<div class="div_expand-collapse_all"><br />
<button class="buttons_expand-collapse_all" name="expandAll" id="expandAll" type="button">Rozbalit vše</button>
<button class="buttons_expand-collapse_all" name="collapseAll" id="collapseAll" type="button">Sbalit vše</button>
</div>
<!-- =================== -->
<!-- "Expand All" script -->
<script type="text/javascript">
AJS.toInit(function() {
AJS.$('#expandAll').click(function() {
AJS.$('.expand-container').each(function() {
if (AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'none').css('opacity', '0')) {
AJS.$('.expand-control .expand-control-icon', this).addClass('expanded');
AJS.$('.expand-content', this).removeClass('expand-hidden');
AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'block');
AJS.$('.expand-content', this).css('opacity', '1');
}
});
});
});
</script>
<!-- ===================== -->
<!-- "Collapse All" script -->
<script type="text/javascript">
AJS.toInit(function() {
AJS.$('#collapseAll').click(function() {
AJS.$('.expand-container').each(function() {
if (AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'block').css('opacity', '1')) {
AJS.$('.expand-control .expand-control-icon', this).removeClass('expanded');
AJS.$('.expand-content', this).addClass('expand-hidden');
AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'none');
AJS.$('.expand-content', this).css('opacity', '0');
}
});
});
});
</script>
<script>
var expandAnchor = function() {
 var hash = decodeURIComponent(window.location.hash);
 if (hash) {
  var hashPageTitle = AJS.params.pageTitle.split(" ").join("");
  if (hash.indexOf(hashPageTitle) === -1) {
   if (jQuery.isNumeric(hashPageTitle.substring(0,1))) {
    hash = "#id-" + hashPageTitle + "-" + hash.slice(1);
   } else {
    hash = "#" + hashPageTitle + "-" + hash.slice(1);
   }
  }
  var escapedId = hash.replace(/[!"$%&'()*+,.\/:;<=>?@[\\\]^`{|}~]/g, "\\$&");
  jQuery(escapedId).parents('.expand-container').children('.expand-hidden').prev().click();
  window.location.href=hash;
 }
}
AJS.toInit(function() {
 // handle initial page load
 expandAnchor();
 // use polling because hashchange event doesn't fire for some reason
 function hashHandler(){
  this.oldHash = window.location.hash;
  this.Check;
  var that = this;
  var detect = function(){
    if(that.oldHash!=window.location.hash){
      console.log("HASH CHANGED - new has" + window.location.hash);
			expandAnchor();
      that.oldHash = window.location.hash;
    }
  };
  this.Check = setInterval(function(){ detect() }, 100);
}
var hashDetection = new hashHandler();
});
</script>