Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Znalostní báze slouží ke správě a publikaci článků s interním know-how. 

Note
titleNezbytné

Aby operátor mohl se znalostní bází pracovat, je nezbytné:

  • mít udělený přístup do sekce znalostní báze (nastavíte v sekci SpravovatUživateléPřístupy),
  • mít povoleny složky (ke kterým má mít agent přístup) → nastavíte v sekci Spravovat → Uživatelé → Práva → Složky znalostní báze

Náhled stránky Znalostní báze

1 - jednotlivé složky
2 - vyhledávání pomocí filtru
3 - oblíbené články
4 - zrušení aktuálního filtrování či označení
5 - hromadná úprava označených článků (zobrazí se okno, ve kterém můžete upravit jednotlivé položky článků)
6 - odstranění označených článků
7 - vytvořit nový článek
8 - export článků
9 - import článků
10 - detail článku
11 - přidat článek do oblíbených
12 - klonovat článek
13 - smazat článek

Vytvořit nový článek

Anchor
Vytvorit novy clanek
Vytvorit novy clanek

Klepnutím na Přidat nový se Vám otevře okno, ve kterém můžete vytvořit nový článek. Vyplňte ho podle následujícího obrázku.

Znalostní báze -> Přidat nový

1 - název článku (povinné pole)
2 - složka (zařazení článku do složky, na kterou se vztahují práva uživatelů) (povinné pole)
3 - publikováno ("ano" - článek je zobrazen všem uživatelům s právem "číst" do dané složky / "ne" - článek je zobrazen pouze uživatelům s právem "upravit" v dané složce)
4 - značky článku (můžete dle nich články dále oddělovat a filtrovat)
5 - popis (krátké představení článku)
6 - obsah (pomocí editoru článku vytvoříte texty, obrázky, formátování aj.)

Detail článku

Anchor
Detail clanku
Detail clanku

Znalostní báze -> Detail článku

1 - otevře okno se seznamem uživatelů, kteří si přečetli článek. Zobrazuje se uživatelům s právem "upravit" dané složky
2 - zobrazí historii úprav daného článku
3 - standartně je článek otevírán v režimu pro čtení. Tímto tlačítkem se přepnete do režimu úpravy
4 - kliknutím na tlačítko "Komentář" je možné vložit nový komentář k článku. Po vytvoření komentáře budou všichni uživatelé s právem "upravit" notifikováni o novém komentáři
5 - seznam komentářů článku

Nastavení složek

Složky slouží pro rozdělení množin článků, na které se vztahují práva uživatelských profilů (vytvořit/číst/upravit/smazat). Nastavíte je v sekci SpravovatZnalostní báze Složky.

Note
iconfalse

Při vytvoření komentáře v článku dané složky je všem uživatelům s právem "upravit" zasláno upozornění


Widget v aktivitě

Pro zjednodušení práce je možné nastavit widget znalostní báze pro konkrétní fronty. Díky němu budete moci prohlížet články, zatímco pracujete s aktivitou. Provedete to v sekci Spravovat → Fronty → Nastavení schéma widgetů.

Je nutné definovat, které složky znalostní báze se mají zobrazovat v tomto widgetu.