Page tree
No Translation available yet

You have English (United States) selected as language but this page has not been translated yet. Translate the page or view the content in the default space language below.

Display default

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Sv translation
languagecs_CZ

MicroSIP

SW telefon MicroSIP je volně dostupný SW telefon, který je možné používat s naší ústřednou. Telefon je možné stáhnout ze stránek výrobce (http://www.microsip.org/). Pro jeho instalaci pak postupujte dle návodu od výrobce.

Po stažení a nainstalování je nutné telefon nakonfigurovat na předem připravené účty na ústředně. Spusťte nainstalovaný microsip a postupujte následovně:

 1. Otevřete konfigurační menu kliknutím pravým tlačítkem myši spodní řádek okna a klikněte na volbu Přidat účet...


 2. Nastavte SIP účet na požadovanou linku na ústředně
  • do pole SIP server, SIP proxy 1 ) a Doména ( 3 ) zadejte jmennou adresu (nebo IP adresu) Vaší ústředny – zpravidla bude stejná, jako adresa web rozhraní ústředny

  • do pole Uživatel 2 ) a Přihlášení  4 vyplníte číslo SIP zařízení softphonu (viz. Nastavení ústředny)
  • do pole Heslo 5 ) vložíte heslo z položky secret v konfiguraci SIP zařízení na ústředně – viz. Nastavení ústředny

  • do pole Přenos. protokol ( 6 ) vyberte z nabídky základní UDP , pokud potřebujete nastavit přenos na TLS, změnte prosím Přenos. protokol z UDP na TLS a tento nastavte i v konfiguraci SIP zařízení na ústředně – (viz. Nastavení ústředny)
  • odškrtnout tlačítko u možnosti Zveřejnit přítomnost
  • klikněte na tlačítko Uložit
  Image RemovedImage Added


 3. Nastavení autoanswer (pro vytáčení hovoru z Operátorského panelu, CRM.)
  1. Otevřete konfigurační menu kliknutím pravým tlačítkem myši spodní řádek okna a klikněte na volbu Nastavení


  2. V nabídce Automatické přijetí zvolte možnost Hlavička SIP a klepněte na Uložit

Info

Pokud máte jakékoliv problémy s registrací telefonu MicroSIP vůči naší ústředně, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 226 211 245 nebo na emailu daktela@daktela.com


...