Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sekce Tlačítko a okno umožňuje nastavení designu C2C widgetu. Položkou Otevřít chat po nastavíte, kdy se má zobrazit rozbalený C2C widget (pokud zvolíte možnost Žádný, widget se rozbalí až poté, co na něj zákazník klikne). Pokud vyberete možnost Teď, C2C widget bude na webu rozbalený již od otevření stránky. V sekci Vyskakovací bublina (následující sekce) lze nastavit pro tuto bublinu podobné parametry jako této sekci (např. lze nastavit, aby byla vyskakovací bublina otevřena ihned po spuštění webu a C2C widget až po deseti vteřinách od načtení stránky, což působí efektivně). Do položky Barva chatu zadejte v hexadecimální soustavě (začíná vždy mřížkou #) barvu zabaleného widgetu, tlačítka (ke spuštění chatu nebo odeslání čísla k zahájení hovoru) a právě aktivní sekce widgetu (pokud C2C widget obsahuje připojené chatové fronty). V položce design chatu lze vybrat podobu chatu ze tří možností (retro, zaoblený a ostrý design). U položky Odstín chatu zvolte mezi tmavým a světlým odstínem chatovacího okna. Položkou Pozice chatu zvolte, zda má být chat umístěn vlevo nebo vpravo. 

V sekci Vyskakovacího bublina nastavíte design a chování této bubliny. Položkou Otevřít bublinu po nastavíte prodlevu před zobrazením bubliny, případně zdali se má bublina vůbec otevřít. Do položky Barva bubliny zadejte v hexadecimální soustavě (začíná vždy mřížkou #) barvu bubliny chatu. Do záhlaví této bubliny lze také umístit obrázek. To provedete tak, že do položky Obrázek bubliny vložíte odkaz (celou URL adresu) na daný obrázek.