Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

SMS Connect je služba umožňující posílání a příjem SMS zpráv jak v rámci ČR, tak i do zahraničí. Daktela SMS Connect je implementována přes přímé propojení k místním i zahraničním mobilním operátorům a tím je zajištěna vysoká propustnost a spolehlivost. Služba je vhodná pro jednorázové i hromadné rozesílání SMS zpráv.

Typické využití této aplikace

(tick) SMS Chat v kontaktním centru, kdy se zákazníkem komunikujete více souvisejících SMS zpráv.
(tick) V callcentru pro zasílání informačních SMS nebo marketingových hromadných SMS zpráv.
(tick) Pro vývojáře globálních aplikací, kteří potřebují zasílat SMS zprávy po celém světě.
(tick) V e-shopech a obchodech pro odesílání informačních SMS zpráv o stavu objednávek.
(tick) Pro vývojáře aplikací, kteří potřebují jednoduché SMS REST API pro integraci do svých aplikací.
(tick) Ve státní správě, městech a obcích nebo školách pro odesílání hromadných SMS zpráv.
(tick) Ve spedici a logistice pro odesílání informačních SMS o stavu zásilky.
Základní vlastnosti (lightbulb)
Unikátní číslo fronty - zadejte jedinečné číslo fronty (číslo lze také navolit pomocí šipek na konci pole). Ze zkušenosti doporučujeme zadávat linky ve trojciferném a fronty ve čtyřciferném formátu. Toto číslo později nelze změnit (povinné pole).

Název - název fronty (povinné pole).

Popis - do tohoto pole zadejte popis fronty.

Rozšířené Nastavení

Api token - toto pole je předvyplněno dodavatelem. 

Pracovní čas - můžete si nadefinovat pracovní dobu, ve které budou přijímány SMS chaty (Nastavení -> Ústředna -> Časové skupiny).

Šablona nepracovní doby - v případě, že Vám zákazník odešle SMS mimo pracovní dobu, můžete mu odeslat textovou šablonu (např. Aktuálně máme zavřeno...), šablonu si nadefinujete v Nastavení -> Šablony, šablona musí být typu SMS.

Volat posledního agenta - pokud zvolíte možnost Ano, chat bude nejdřív "vyzvánět" u agenta, který ukončil chat jako poslední. 

Počet hodin nazpět - zvolte počet hodin do minulosti, na který bude brán zřetel při volbě posledního agenta. Tuto položku použijte v případě, že jste zvolili Ano u položky Volat posledního agenta.

Automatické pauzy - pokud zvolíte možnost Ano, bude agentovi, jenž odmítl chat (nebo neodpověděl), nastavena pauza Lajdák

Čas na zotavení - čas, po jehož uplynutí může být na agenta, který právě dokončil aktivitu, poslána nová aktivita. 

Strategie distribuce - strategie distribuce aktivit pro dostupné uživatele ve frontě:

  • VŠICHNI  - zvoní současně skupině uživatelů s nejnižší hodnotou priority. Na skupinu uživatelů s vyšší prioritou přepadne  hovor jen případě, že v dané prioritě není dostupný žádný uživatel nebo v případě, že všichni uživatelé ve skupině hovor odmítli nebo nestihli přijmout v intervalu definovaném v parametru Délka vyzvánění a zároveň se v dané prioritě neuvonil žádný nový uživatel. Pokud všichni uživatelé mají prioritu 0, pak se hovor vyzvání všem dostupným uživatelům
  • VŠICHNI S PŘESKAKOVÁNÍM PENALTOVÝCH SKUPIN - postupná distribuce podle skupin priorit, po odmítnutí nebo uplynutí času vyzvánění přapdne hovor vždy na další prioritu v pořadí. Zvoní všem agentům z priority.
  •  DLE DOBY  NEČINNOSTI - hovor vyzvání jednomu uživateli, který má nejnižší hodnotu priority. Pokud mají všichni uživatelé stejnou prioritu, je hovor směrován na uživatele, který nedéle nehovořil. V případě, že mají všichni uživatelé stejnou prioritu a stejný čas od posledního hovoru bude hovor směrován na uživatele, který je nejdéle přihlášený do fronty. V případě, že uživatel hovor odmítne nebo nestihne přijmout v intervalu definovaném v parametru Délka vyzvánění, přepadne hovor na dalšího uživatele se stejnou prioritouNa uživatele s vyšší prioritou přepadne  hovor jen případě, že v dané prioritě není dostupný žádný uživatel.
  • NÁHODNÝ S PŘESKAKOVÁNÍM PENALTOVÝCH SKUPIN - postupná distribuce podle skupin priorit, po odmítnutí nebo uplynutí času vyzvánění přapdne hovor vždy na další prioritu v pořadí. Zvoní jednomu náhodnému agentovi z priority.

Multi statusy * - pokud zvolíte možnost Ano, bude možné u dané aktivity zvolit více statusů současně. 

Nastavení požadavků * 

Doba čekání - doba, po kterou bude daná aktivita zpracovávána, než připadne dále dle zvolené strategie vyzvánění.

Makro odkazy *

Image Modified

1 - můžete si přidat makro odkaz - zvolte jeho název, URL adresu a klepněte na šedé editační tlačítko pro přesné nastavení odkazu - Otevřít určuje,  zda se má odkaz otevřít; Unikátní určuje, zda má být okno / záložka unikátní (tzn. že bude vždy otevřeno maximálně jedno okno / záložka s tímto odkazem); Popup určuje, zda má být odkaz otevřen v novém okně (pokud zvolíte Ano, můžete také definovat rozměry okna)
2 - přidání nového odkazu
3 - odebrání odkazu

Tickety

Kategorie - určete kategorii, která bude zvolena jako výchozí příchozímu emailu v této frontě.

SMS

Typ SMS - tato položka je automaticky vyplňena Daktelou.

Prefixy čísel - s pomocí asteriskové syntaxe si nadefinujte vzory pro doplnění mezinárodní předvolby, která je nezbytná pro správné zpracování telefonního čísla (např. 00420+XXXXXXXXX je vzor pro ČR mobilní čísla), více informací naleznete zde.

Povolit diakritiku - zvolte, zda zprávy mohou obsahovat diakritiku či nikoliv. 

Potvrzení o doručení - zvolte, zda má být zasláno potvrzení o doručení. 

Odesílatel - jméno, pod kterým se bude prezentovat odesílatel zpráv (v ČR zpoplatněno, na Slovensku zdarma). 

Priorita - priorita odesílání zpráv vzhledem k dalším frontám (1 - nejnižší, 20 - nejvyšší).