Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Unikátní číslo fronty - zadejte jedinečné číslo fronty (číslo lze také navolit pomocí šipek na konci pole). Ze zkušenosti doporučujeme zadávat linky ve trojciferném a fronty ve čtyřciferném formátu. Toto číslo později nelze změnit (povinné pole).

Název - název fronty (povinné pole).

Popis - do tohoto pole zadejte popis fronty.

Rozšířené nastavení

Funkčnost - pokud zvolíte Vypnuto, tak můžeme velice rychle vypnout tuto funkci na frontě a nové hovory se nebudou roztáčet. Hovory, které už jsou roztočeny se automaticky neukončují.

Pracovní čas - zvolte, v jaké pracovní době má dialer roztáčet hovory.

Délka pauzy při predikci - určuje délku pauzy po ukončení hovoru. Příklad: Délka pauzy při predikci je nastavena na 60 sekund a zákazníci hovor průměrně přijímají za 20 sekund, což znamená, že 40 sekund po skončení předchozího hovoru bude roztočen další hovor na stejného agenta.

Počet hovorů na operátora - počet hovorů lze zvolit dvěma způsoby:

  • zvolte přesný počet hovorů, které se budou vytáčet na každého volného operátora,
  • dynamicky - inteligentní algoritmus dynamicky mění počet roztáčených hovorů podle aktuální úspěšnosti dovolání.

Čas na uložení formuláře - čas po dokončení hovoru, který má agent na vytvoření nebo editování formuláře (po uplynutí času systém automaticky zapauzuje agenta – Lajdák).

Odchozí číslo - telefonní číslo, pod kterým se bude volající (operátor) z této fronty prezentovat.

Oznámení přehrané volajícím před vstupem * - oznámení, jež bude přehráno volajícím před vstupem do fronty. Další nahrávky lze přidat v Ústředna → Rozšířené → Systém nahrávek

Oznámení přehrané volajícím po vstupu * -  oznámení, jež bude volajícím 

Zvuk vyzvánění - hudba nebo reklama, která bude hrát volajícímu při čekání ve frontě (klient zahájí čekání ve frontě v případě, že po automatickém vytočení klienta dialerem nebude k dispozici žádný volný operátor): 

  • Předchozí - použije se hudba nastavená z předchozí aplikace
  • Vyzváněcí tón - hovor bude zodpovězen až v době, kdy to zodpoví operátor, volající zákazník slyší vyzváněcí tón
  • default - předdefinovaná hudba,
  • none - bez hudby (ticho).

Max čekací doba - maximální doba, kterou má volající být držen ve frontě, než se pokračuje na další aplikaci. Neomezeně znamená, že volající může čekat neomezeně dlouhou dobu. Klient do fronty přejde v případě, že po automatickém vytočení klienta dialerem nebude k dispozici žádný volný operátor. 

Nahrávat hovory - pokud zvolíte Ano, hovory v této frontě se budou nahrávat.

Multi statusy * - pokud zvolíte možnost Ano, bude možné u dané aktivity zvolit více statusů současně. 

Formuláře 

Vybírání záznamů - můžete si vybrat, který z outbounderových záznamů chcete obsloužit (v kampaních bude možné kliknout na název dané fronty a následně si vybrat záznam).

Přeskočit záznamy - určuje, zda je v dané frontě možné přeskočit záznam (při jeho načtení je možné přeskočit hovor - pokud není zvoleno, je nutné záznam navolat).

Způsob řazení - v jakém pořadí se mají vybírat volné záznamy s formulářem k navolání u operátorů. Nejnovější - záznamy, které jsou vytvořeny/naimportovány jako poslední se budou operátorům nabízet nejdříve, Nejstarší - záznamy, které jsou vytvořeny/naimportovány jako první se budou operátorům nabízet nejdříve.

Přerozdělení záznamů - možnost přiřadit formulář jinému operátorovi (operátoři na sebe musejí mít práva).

Nastavení robotů

Zatroubení - operátor uslyší ve sluchátku pípnutí, pokud mu přijde hovor.

Délka vyzvánění - jak dlouho se má čekat na spojení se zákazníkem.

Počet opakování - kolikrát se má zkoušet volat zákazníkovi, se kterým nedošlo ke spojení.

Prodleva - za jak dlouho se má zkusit opakovaně volat.

Stav při obsazení - jakým volacím stavem má být hovor označen, pokud bude klient obsazen. 

Stav při odmítnutí - jakým volacím stavem má být hovor označen, pokud bude operátor odmítnut klientem. 

Stav při zavěšení dialera - jakým volacím stavem má být hovor označen, pokud zavěsí dialer. Tento volací stav bude nastaven také v případě překročení délky vyzvánění nebo maximální čekací doby.

Stav při zavěšení zákazníka - jakým volacím stavem má být hovor označen, pokud zavěsí zákazník. 

Další aplikace

Další aplikace - po překročení Max. čekací dobyMax. počtu volajícíchMax. délky hovoru, po zakázaném Vstupu do fronty, nebo po Vyhození z fronty systém pokračuje na předem zadaný Cíl (např. Oznámení, hlasová schránka, další fronta atd.).

Anchor
Další aplikace
Další aplikace

Image Added

Makro odkazy *

Image Added

1 - můžete si přidat makro odkaz - zvolte jeho název, URL adresu a klepněte na šedé editační tlačítko pro přesné nastavení odkazu - Otevřít určuje,  zda se má odkaz otevřít; Unikátní určuje, zda má být okno / záložka unikátní (tzn. že bude vždy otevřeno maximálně jedno okno / záložka s tímto odkazem); Popup určuje, zda má být odkaz otevřen v novém okně (pokud zvolíte Ano, můžete také definovat rozměry okna)
2 - přidání nového odkazu
3 - odebrání odkazu