Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Outbounderová fronta slouží k navolávání čísel, která jsou nahrána v záznamech. Klepnutím na Přidat nový a následným kliknutím na Kampaň preview (manuální) zahájíte vytváření. Co znamenají jednotlivé formulářové položky Vám prozradí následující odstavec.

Image Added

1 - zadejte jedinečné číslo fronty (číslo lze také navolit pomocí šipek na konci pole). Ze zkušenosti doporučujeme zadávat linky ve trojciferném a fronty ve čtyřciferném formátu. Toto číslo později nelze změnit (povinné pole).
2 - název fronty (povinné pole).
3 - do tohoto pole zadejte popis fronty.

Rozšířené nastavení

Image Added

1 - pokud tuto možnost povolíte, bude možné k aktivitě napsat nějakou poznámku, která bude následně viditelná v detailu této aktivity
2 - čas, který má operátor na přečtení formuláře před hovorem, po jeho uplynutí oprátor automaticky přejde z pauzy Wrap na pauzu Lajdák (Lazy).
3 - čas, který má operátor na vyplnění a uložení formuláře po hovoru, po jeho uplynutí oprátor automaticky přejde z pauzy Wrap na pauzu Lajdák (Lazy).
4 - číslo, pod kterým se bude operátor prezentovat při volání z této fronty.
5 - doba, která určuje, za jak dlouho může být na operátora, který právě dokončil hovor, znovu poslán nový hovor.
6 - hovory si můžete nechat nahrávat (nahrávky naleznete v okně Výpisy -> Hovory).
7 - kolik dní mají být uchovávané nahrávky v callcentru. Hodnota nemůže být větší, než globální hodnota pro uchovávání nahrávek. Pokud je hodnota 0, pak budou nahrávky uchovávány po dobu, která je nastavena globálně.
8 * - pokud zvolíte tuto možnost, může operátor k hovoru přiřadit více statusů.

Formuláře

Image Added

1 - můžete si vybrat, který z outbounderových záznamů chcete obsloužit (v kampaních bude možné kliknout na název dané fronty a následně si vybrat záznam).
2 - aby si mohl operátor načíst záznamy z této fronty, musí být do ní přihlášený.
3 - určuje, zda je v dané frontě možné přeskočit záznam (při jeho načtení je možné přeskočit hovor - pokud není zvoleno, je nutné záznam navolat).
4 - povoluje přeplánovat záznamy na jiného uživatele.
5 - jak se budou řadit záznamy v dané frontě při jejich navolávání (starší znamená, že se záznamy navolávají od nejstaršího).
6 - pokud operátor přeplánuje hovor, stane se jeho vlastníkem. Pokud již nastane doba navolání přeplánovaného hovoru a vlastník tento přeplánovaný záznam nenavolal, je možné nastavit dobu od plánovaného navolání, po které se záznam uvolní pro ostatní operátory  (např. operátor, který hovor přeplánoval, je mimo kancelář). Pak se tento hovor zařadí na začátek seznamu pro navolávání (nicméně stále zůstává pravidlo, že přednost mají přeplánované hovory).

Makro odkazy *

Image Added

1 - můžete si přidat makro odkaz - zvolte jeho název, URL adresu a klepněte na šedé editační tlačítko pro přesné nastavení odkazu - Otevřít určuje,  zda se má odkaz otevřít; Unikátní určuje, zda má být okno / záložka unikátní (tzn. že bude vždy otevřeno maximálně jedno okno / záložka s tímto odkazem); Popup určuje, zda má být odkaz otevřen v novém okně (pokud zvolíte Ano, můžete také definovat rozměry okna)
2 - přidání nového odkazu
3 - odebrání odkazu

Tickety

Kategorie - umožňuje vybrat si kategorii ticketů, která bude nastavena jako výchozí při vytváření ticketů, které budou vázány s hovorem v této frontě.

Info

Pozn.: Pokud bude za názvem položky / sekce napsaný znak * , znamená to,  že danou položku / sekci naleznete v rozšířených možnostech (zobrazíte je klepnutím tlačítko Rozšířené v pravém horním rohu detailu dané fronty).