Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

V sekci Vyskakovacího bublina nastavíte design a chování této bubliny. Položkou Otevřít bublinu po nastavíte prodlevu před zobrazením bubliny, případně zdali se má bublina vůbec otevřít. Do položky Barva bubliny zadejte v hexadecimální soustavě (začíná vždy mřížkou #) barvu bubliny chatu. Do záhlaví této bubliny lze také umístit obrázek. To provedete tak, že do položky Obrázek bubliny vložíte odkaz (celou URL adresu) na daný obrázek. Do položky Titulek bubliny zadejte nadpis bubliny chatu. Do položky Text bubliny zadejte text bubliny chatu. 

V sekci Volitelné uvítání lze vytvořit volitelné uvítání.

Spravovat → Fronty → C2C fronta → sloupec Relace → tlačítko HTML wizard

1 - v této záložce naleznete HTML kód C2C widgetu, který je nezbytné vložit do Vaší webové stránky (pokud takto neučiníte, widget se ani nezobrazí)
2 - pokud k C2C frontě připojíte chatovou (případně chatové) fronty, bude widget rozdělen na tyto dvě sekce (HTML design nastavte u fronty, jejíž HTML kód umístíte do Vaší webové stránky)
3 - barva chatu nastavená v sekci Tlačítko a okno

Na následujícím obrázku budou popsány další designové prvky C2C widgetu.

Image Added

1 - obrázek bubliny (odkaz vložený do tohoto pole v sekci Vyskakovací bublina)
2 - vyskakovací bublina (v barvě, kterou nastavíte vložením hexadecimálního kódu barvy do pole Barva bubliny)
3 - text vložený do pole Titulek bubliny
4 - text vložený do pole Text bubliny
5 - pouze tato lišta (společně s bublinou) bude zobrazena na Vašich webových stránkách po dobu, než uplyne čas nastavený v položce Otevřít chat po
6 - pokud v HTML wizardu připojíte k dané C2C frontě ještě chatovou frontu, widget bude rozdělen do těchto dvou sekcí (mezi kterými lze samozřejmě kliknutím přepínat)
7 - barva, jež nastavíte v položce Barva chatu bude viditelná na tomto tlačítku, na právě aktivní sekci (viz č. 6 tohoto obrázku) a na liště (č. 5)