Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Příchozí fronta slouží k odbavení příchozích hovorů. Klepnutím na Přidat nový a následným kliknutím na Hovory příchozí zahájíte vytváření. Co znamenají jednotlivé formulářové položky Vám prozradí následující řádky.

Image Modified

1 - zadejte jedinečné číslo fronty (číslo lze také navolit pomocí šipek na konci pole). Ze zkušenosti doporučujeme zadávat linky ve trojciferném a fronty ve čtyřciferném formátu. Toto číslo později nelze změnit.,
2 - název fronty (povinné pole).,
3 - do tohoto pole lze zadat přezdívku fronty
4 - do tohoto pole zadejte popis fronty.,
4 - nápověda pro call steering aplikaci.

Rozšířené nastavení

Čas na uložení formuláře - doba sekundách, kterou má operátor na uložení formuláře.

...