Page tree
No Translation available yet

You have English (United States) selected as language but this page has not been translated yet. Translate the page or view the content in the default space language below.

Display default

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Příchozí fronta slouží k odbavení příchozích hovorů. Klepnutím na Přidat nový a následným kliknutím na Hovory příchozí zahájíte vytváření. Co znamenají jednotlivé formulářové položky Vám prozradí následující řádky.

Image Modified

1 - zadejte jedinečné číslo fronty (číslo lze také navolit pomocí šipek na konci pole). Ze zkušenosti doporučujeme zadávat linky ve trojciferném a fronty ve čtyřciferném formátu. Toto číslo později nelze změnit.,
2 - název fronty (povinné pole).,
3 - do tohoto pole lze zadat přezdívku fronty
4 - do tohoto pole zadejte popis fronty.,
4 - nápověda pro call steering aplikaci.

Rozšířené nastavení

Čas na uložení formuláře - doba sekundách, kterou má operátor na uložení formuláře.

...