Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sv translation
languagecs_CZ

Table of Contents

Tickety slouží k přehlednější komunikaci se zákazníkem a k přehlednějšímu řešení různých situací. U ticketů si můžete zvolit čas na vyřešení problému, můžete je přebírat nebo předávat kolegům. S pomocí ticketů můžete také odesílat emaily. Všechny příchozí emaily se stávají tickety. Aby je operátor viděl, musí mít povolené příslušné HD pohledy. Aby mohl operátor na tickety odpovídat a řešit je, musí mít přístup k emailové frontě, pomocí které daný ticket přišel. Tickety můžete vytvářet nebo editovat i během probíhajícího hovoru. Celý modul TIckety je úzce spjat s modulem CRM.

Náhled stránky tickety

Zobrazení sloupců můžete definovat v  Nastavení → Uživatelé → Práva.Image Removed

Image Added

1 - jednotlivé pohledy (na řádku je jméno pohledu a počet jeho ticketů)
2 - vyhledávání pomocí filtru
3 - uložené schéma filtru
4 - oblíbené tickety
4 5 - moje tickety
5 6 - zrušení aktuálního filtrování či označení
6 7 - hromadná úprava označených ticketů (zobrazí se okno, ve kterém můžete upravit jednotlivé položky ticketů)
7 8 - sloučení označených ticketů (ponechávají se údaje staršího ticketu)
8 9 - odstranění označených ticketů
9 10 - vytvořit nový ticket
10 11 - export ticketů
11 - 12 - uložené schéma exportu
13 - detail ticketu
12 - 14 - ticket obsahuje přílohu (nebo více příloh)
15 - přidat ticket do oblíbených
13 - priorita ticketu (3 - nejnižší, 1 - nejvyšší)
14 - 16 - vlastník ticketu
15 17 - vzít ticket (je možné pouze u otevřeného či čekajícího ticketu bez vlastníka)
16 18 - smazat ticket

Vyhledávání pomocí filtru

Anchor
Vyhledávání pomocí filtru
Vyhledávání pomocí filtru

S pomocí filtru můžete detailně vyhledávat tickety a daném pohledu. Klepnutím na tlačítko Filtr se Vám zobrazí rámeček, ve kterém můžete pomocí podmínek určit jednotlivé položky ticketu. Následný stav filtru si navíc můžete uložit jako schéma a příště již nebudete muset určovat podmínky, ale pouze vyberete dané schéma. Pokud chcete schéma upravit, vyberte ho z nabídky, proveďte změny a následně klepněte na Uložit v horním řádku rámečku. Pokud chcete schéma odstranit, vyberte ho z nabídky a klepněte na Smazat horním řádku rámečku.

Tickety -> Filtr

1 - uložení schématu podle aktuálního nastavení filtru (následně zadejte jméno schématu a klepněte na Vytvořit - vše v horním řádku rámečku)
2 - zrušení aktuálního filtru (funguje i pokud je právě zobrazené schéma)
3 - vyhledá tickety v daném pohledu podle právě zvoleného filtru

Vytvoření nového ticketu

Anchor
Vytvoření nového ticketu
Vytvoření nového ticketu

Klepnutím na Přidat nový se Vám otevře okno, ve kterém můžete vytvořit nový ticket. Vyplňte ho podle následujícího obrázku.

Tickety -> Přidat nový

1 - kontakt ticketu (můžete ho vytvořit nebo vybrat z existujících)
2 - název ticketu (povinné pole)
3 - kategorie ticketu (povinné pole)
4 - vyplňuje se automaticky v závislosti na pravidlech SLA, je možnost ho vyplnit i ručně (v tom případě se vedle času zobrazí černý připínáček)
5 - priorita ticketu
6 - ticket si můžete odložit na později - pokud tak učiníte, musíte stav nastavit na zavřený
7 - status ticketu
8 - vlastník ticketu
9 - stav ticketu (otevřený, čekající, zavřený)
10 - 
11 - vlastní formulář ticketu (viz. Nastavení -> Helpdesk -> Formulář ticketů)
12 - možnost vložení komentáře včetně přílohy

Export ticketů

Anchor
Export ticketů
Export ticketů

Tickety zobrazené podle aktuálního pohledu a filtru si můžete nechat exportovat na disk ve formátu XLSX nebo CSV. Po klepnutí na tlačítko Export se Vám zobrazí rámeček, ve kterém si můžete zvolit pořadí sloupců v exportovaném souboru. Pořadí si také můžete uložit jako schéma, čímž si usnadníte práci při dalším exportu. Pokud chcete schéma upravit, vyberte ho z nabídky, proveďte změny a následně klepněte na Uložit v horním řádku rámečku. Pokud chcete schéma odstranit, vyberte ho z nabídky a klepněte na Smazat horním řádku rámečku. U exportu si také můžete zvolit název exportovaného souboru.

Note

Pokud není určené číslo sloupce u žádné položky, exportují se všechny položky vyjma těch, které jsou skryty v rozbalovací nabídce. Pokud je u jakékoliv položky nastaveno číslo sloupce, exportují se pouze položky s číslem sloupce.

Tickety -> Export

1 - uložení schématu podle aktuálního nastavení filtru (následně zadejte jméno schématu a klepněte na Vytvořit - vše v horním řádku rámečku)
2 - v exportovaném souboru se zobrazí i ID ticketu
3 - exportovaný soubor si můžete nechat stáhnout automaticky nebo ho stáhnout ručně (výchozí volba je automaticky)
4 - je možné vyexportovat více informací o dané položce, ale pouze pokud jsou rozbalené položky očíslovány
5 - zrušení aktuálního nastavení exportu (funguje i pokud je právě zobrazené schéma)
6 - exportuje tickety zobrazené tickety podle aktuálního nastavení exportu 

Detail ticketu

Anchor
Detail ticketu
Detail ticketu

Po klepnutí na název ticketu se Vám zobrazí jeho detail. Zde můžete ticket upravit, prohlédnout si jeho komentáře, přílohy atd. Více v následujícím obrázku.

Tickety -> Detail ticketu

1 - můžete daný ticket komentovat spolu s ostatními operátory
2 - zobrazí záznamy vztahující se k danému ticketu
3 - zobrazí všechny přílohy ticketu 
4 - zobrazí tickety podle Vaší volby (oblíbené, moje, podle kontaktu, podle společnosti - vybíráte si zaškrtnutím)
5 - zobrazí aktivity podle Vaší volby (moje, podle kontaktu, podle společnosti - vybíráte si zaškrtnutím)
6 - zde si můžete zvolit, které typy aktivit vztahující se danému ticketu chcete zobrazit
7 - zde se zobrazí aktivity vztahující se danému ticketu

...