Page tree
No Translation available yet

You have English (United States) selected as language but this page has not been translated yet. Translate the page or view the content in the default space language below.

Display default

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sv translation
languagecs_CZ

Dokumentace daktela ústředen verze 6

Verze 6 má zcela nové uživatelské rozhraní, zohledňující potřebu multikanálového zpracování aktivit a efektivní práce s nimi při zachování snadného a intuitivního ovládání.


Co je nového v daktela PBX v6 - changelog


Dokumentaci ke starším verzím Daktela PBX můžete najít ZDE

Nejaktuálnější stránky

Recently Updated
hideHeading true
theme concise

...