Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sv translation
languagecs_CZ

Pro správnou funkci je potřeba v administraci ústředně nastavit: Nastavení → Fronty → Požadovaná mailová fronta → Nastavení příchozího mailového servera → parametr SSL nastavit na ANO

Pokud nastavujete frontu typu email, která se bude připojovat k účtu na gmail.com, ujistěte se prosím, že máte v nastavení gmail účtu Můj účet -> Přihlášení a zabezpečení -> Přidružené aplikace a weby nastavenu položku Nastavení Povolit méně bezpečné aplikace na Zapnuto.

v angličtině pak nastavení vypadá takto:

Image RemovedSv translation
languageen_US

For correct functionality is necessary to set in PBX's settings: Settings → Queues → required email queue → Incoming mail server → SSL → Yes

If you are setting email queue which will be assigned with gmail.com accoutn, be sure that in gmail account's settings My account → Sign-in & security → Connected apps & sites is set Allow less secure apps to ON.