Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Sv translation
languagecs_CZ


Info

Potřebujete-li z ústředny hromadně stahovat nahrávky, je to možné pomocí FTPS. Na rozdíl od běžného FTP protokolu, který přenáší všechna data v otevřené podobě, kterou je snadné zachytit, přečíst a zneužít, FTPS přenáší data zašifrovaně.


Note

Pro prvotní povolení FTPs přístupu na vaši ústřednu prosím kontaktujte naši technickou podporu. Pokud máte username ftp, root nebo anonymous, pak Vám nebude FTPs přístup fungovat.

Níže naleznete návody, jak pro použití s ústřednou nastavit některé z běžně používaných FTP klinetů.

Table of Contents
maxLevel3
minLevel2


Total Commander

FileZilla

 • v případě, že nemáte FileZillu nainstalovanou na vašem PC, stáhněte si ji ze stránek výrobce  https://filezilla-project.org/download.php?type=client a nainstalujte
 • v menu File zvolte Site manager

 • standartním postupem nakonfigurujte FTP připojení proti ústředně, pouze jako encryption zvolte Require explicit FTP over TLS

 

Sv translation
languageen_US


Info

If you need to bulk download recording from PBX, it can be done using FTPS. FTPS transfers data encrypted, unlike the regular FTP protocol which is transfering data in open form which can be easily captured, read and misused.


Note

For the initial permission of FTPs access on your PBX, please contact our technical support. If your username is ftp, root or anonymous, FTPs access will not work.

Below can be found instructions of how to set some of normally used FTP clients. 

Table of Contents


Total Commander

 • in case that you do not have installed TC on your computer yet, download it from producer's website https://www.ghisler.com/download.htm and install it
 • download this file
 • extract downloaded file
 • to directory where is installed Total Commander copy content of archive (files libeay32.dll and libssl32.dll)
 • in Total commander create connection by standard procedure

 • click on the FTP icon

 • click on the New connection button

 • fill-in address of your PBX, user name and password for downloading the records
 • do not forget to check SSL/TLS possibility

FileZilla

 • in menu File click on the button Site manager

 • configure FTP connection to PBX by standard procedure, only at item Encryption choose Require explicit FTP over TLS