Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sv translation
languagecs_CZ

Pro správnou funkci je potřeba v administraci ústředně nastavit: Nastavení → Fronty → Požadovaná mailová fronta → Nastavení příchozího mailového serveru → parametr SSL nastavit na ANO

Pokud nastavujete frontu typu email, která se bude připojovat k účtu na gmail.com, ujistěte se prosím, že máte v nastavení gmail účtu Můj účet -> Zabezpečení -> Přístup méně zabezpečených aplikací nastaveno na Zapnuto.Sv translation
languageen_US

For correct functionality is necessary to set in PBX's settings: Settings → Queues → required email queue → Incoming mail server → SSL → Yes

If you are setting email queue which will be assigned with gmail.com accoutn, be sure that in gmail account's settings My account → Security → scroll down for Less secure apps access is set to ON.